I. Politica privind confidențialitatea prelucrării datelor personale

Versiune actualizată în Septembrie 2020

Ca oaspeți ai noștri, vă aflați în centrul a tot ceea ce facem. Pentru a vă facem șederea la noi cât mai plăcută, dedicăm toate resursele și eforturile noastre pentru a vă respecta drepturile fundamentale la intimidate și confidenţialitatea datelor personale.
Principalul scop al acestei ”Politici de confidențialitate” este să vă informăm cum colectăm și cum prelucrăm datele dumneavoastră și să vă asigurăm că tot ceea ce facem este în deplină concordanță cu Regulamentul Uniunii Europene 679 din 2016 cunoscut ca “Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”, precum și cu orice altă legislație europeană sau națională aplicabilă pe teritoriul României.
În plus, drepturile si opțiunile dumneavoastră sunt la fel de importante pentru noi și de aceea prin intermediul acestei politici ne facem datoria să vă informam, clar si explicit cu privire la acestea și la modalitățile prin care ne puteți contacta pentru a beneficia de aceste drepturi. De asemenea, este bine să știți că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează atât manual, cât și prin mijloace automate și că putem demonstra oricând felul în care respectăm toate cerințele legale şi în condiții putem asigura securitatea, confidențialitatea, principiile şi respectarea drepturilor dumneavoastră, în calitate de ”persoane vizate”.


Definiții

Pentru ca totul să vă fie cât mai clar, ne-am gândit să e util să vă explicăm în cuvinte mai simple câțiva dintre termenii utilizați mai des în politicile noastre afișate pe site:
a) Date cu caracter personal - înseamnă orice informație referitoare la dumneavoastră ca persoană fizică, care poate fi identificată direct sau indirect, cu ajutorul unui element de identificare precum numele, adresa și alte date de localizare, numărul de telefon, adresa de email, dar și alte elemente cu caracter special, precum contul bancar, numărul cardului, date despre starea de sănătate, factori fizici, identitatea genetică, sau apartenența la o comunitate economică, culturală sau religioasă.
b) Persoana vizată – sunteți dumneavoastră, persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice, în calitate de client al nostru, ale cărei date cu caracter personal le prelucrăm.
c) Prelucrarea datelor personale – adică orice operațiune care vizează colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmisie, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestor date.
d) Operator de date personale – suntem noi, adică acea organizație care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor personale. e) Terță parte - este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care, sub autoritatea directă a operatorului este autorizată să prelucreze date cu caracter personal.
f) Consimțământul – adică acordul dumneavoastră sau orice indicație liberă, specifică, informată și fără ambiguități a dorințelor dumneavoastră, care poate fi exprimată printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară și demonstrabilă.


Cine suntem

Noi cei care ne ocupăm să vă punem la dispoziție de toate facilitățile de cazare din satul Vale, și care ne vom numi în continuare ”CASA VALE” sau mai simplu ”NOI”, reprezentați de SC TAKE 4 SRL ca entitate juridică, în calitate de operator al datelor dumneavoastră personale ne angajăm să protejăm orice informații pe care le colectăm, le prelucrăm și la care avem acces.
Datele noastre de contact sunt: SC TAKE 4 SRL, localitate Vale, nr. 325, cod 557236, Romania, email: info@casa-vale.net. Responsabil pentru protecția datelor personale: Werner Konnerth, telefon: +40 744 244943.


Ce date personale prelucrăm?

În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, ceea ce vă asigură deplinul control asupra informațiilor pe care ni le oferiți, dar putem primi datele dumneavoastră și de la partenerii noștri: agenții de turism și platforme de rezervare online.
Pentru buna asigurare a serviciilor noastre este posibil să avem acces și să prelucrăm următoarele categorii de date:
• Date generale: numele și prenumele, vârsta, anul și locul nașterii, cetățenia, etc.;
• Detalii de contact: adresă (personală sau de firmă), adresă email (personală sau de serviciu), număr de telefon (personal sau de serviciu);
• Date de identificare: CNP, Card Identitate, Pașaport – necesare pentru formalitățile de cazare;
• Date pentru activități de comunicare și promovare - numai cu consimțământul dumneavoastră liber consimțit: nume, adresă email, telefon;
• Date de natură financiară: număr cont bancar și titular, titular card, număr, data expirării, cod siguranță;
• Informații comerciale legate de plata serviciilor pe care le asigurăm;
• Înregistrări ale consimțământului (acord prelucrare date personale, abonarea la informările noastre online);
• Date rezultate din activitățile post-vânzare – comentarii și opinii, evaluarea serviciilor, cartea de oaspeți, aprecieri pe rețelele sociale, eventuale contestații, etc.
În acord cu principiile GDPR nu colectăm decât datele dumneavoastră absolut necesare pentru buna desfășurare a serviciilor, în condiții de legalitate și maximă securitate. Refuzul dumneavoastră de a furniza anumite date ne poate pune în imposibilitatea de a asigura servicii esențiale precum formalitățile de cazare. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopurilor prezentate mai jos.


Care sunt scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării?

Scopurile pentru care putem procesa informațiile personale și justificarea juridică a acestora în conformitate cu legislația în vigoare, includ: A. Serviciile de rezervare: Utilizăm datele personale trimise de dumneavoastră prin diferitele mijloace de rezervare pentru procesa și administra rezervarea dumneavoastră.
B. Serviciile de cazare: Folosim datele dumneavoastră personale din fișele de cazare pentru a vă putea oferi serviciile necesare ca oaspeți ai noștri. Rezervarea și asigurarea serviciilor de cazare sunt prelucrări de date susținute legal de respectarea clauzelor unui contract (GDPR, art.6, alineat 1, litera b).
C. Pot exista situații în care nu doriți să ne puneți la dispoziție toate informaţiile de care avem nevoie pentru a vă putea asigura serviciile noastre de cazare. În acest caz, trebuie să înțelegeți că nu avem cum să vă punem la dispoziție serviciile noastre, iar justificarea noastră juridică este obligativitatea respectării unor prevederi legale, în acord cu prevederile GDPR (articolul 6, alineat 1, litera c) și a HG nr.237 din 2001 privind normele de acces, evidența și protecţia turiștilor în structuri de primire turistice.
D. Facturarea sau orice fel de operațiuni de plată: presupun utilizarea unor date personale absolut necesare precum cele ale cardului sau contului bancar și se supun legislației comerciale în vigoare. Temeiul juridic pentru toate aceste activități este respectarea prevederilor legale (GDPR, articolul 6, alineatul 1, litera c).
E. Comunicarea: presupune toate activităţile bazate pe interacțiunea directă, prin telefon, email, sms sau prin intermediul unor aplicații online și care au ca scop asigurarea celor mai bune servicii și anunțuri legate de posibilitățile de relaxare pe care le aveți la dispoziție. Deși putem spune că această comunicare se bazează pe acordul dumneavoastră implicit de utilizare a datelor de contact (număr de telefon, adresă de email), justificarea legală pentru aceste tipuri de activități este legitimul nostru interes pentru a vă oferi cele mai bune informaţii legate de condițiile de cazare (GDPR, articolul 6, alineatul 1, litera f).
F. Mesaje de promovare: pot exista situații în care să vă transmitem informaţii despre ofertele noastre speciale. Nu vom utiliza niciodată acțiuni de acest fel fără a avea consimțământul dumneavoastră obținut în prealabil și liber consimțit, în acord cu prevederile GDPR legate de exprimarea acordului (articolul 6, alineat 1, litera a; articolul 7, alineatele 1-4). În astfel de cazuri avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.
G. Prin completarea formularelor de pe site-ul https://www.casa-vale.net/ vă exprimați acordul neechivoc să putem folosi aceste date in scopul pentru care ni le-ați furnizat. Notificările noastre de confidențialitate prezente pe site sunt o garanție a faptului că aceste date nu vor fi prelucrate pentru alte scopuri, și nu vor fi partajate cu alți terți. Trebuie să știți că puteți renunța oricând la un consimțământ dat prin simpla utilizare a posibilității de ”dezabonare” la mesajele primite sau prin email la adresa: info@casa-vale.net, iar noi ne angajăm să dăm curs cererii dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.
H. Utilizarea câmpurilor de comentarii de pe site (cartea de oaspeți) sau din rețelele sociale: putem utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă invita prin e-mail să scrieți un comentariu pentru oaspeți după sejur. Acesta îi poate ajuta pe alți călători să aleagă cazarea care le convine cel mai bine. Dacă trimiteți un comentariu, acesta poate fi postat pe site, cu respectarea condițiilor de decență necesare. Temeiul juridic pentru toate aceste activități de prelucrare este legitimul nostru interes (GDPR, articolul 6, alineat 1, litera f).
E bine să știți că întotdeauna când ne bazăm activităţile de prelucrare pe temeiul legal al legitimului nostru interes, vom pune în balanță drepturile și interesele dumneavoastră legate de intimidate și confidențialitate în raport cu interesele noastre legitime.
I: Alte situații speciale: credem că înțelegeți că pot exista situații în care, la solicitarea expresă și legală, suntem nevoiți să partajăm datele dumneavoastră personale cu instituții publice, de siguranţă sau entități juridice în scopul asigurării prevederilor specifice pentru situații speciale (solicitări ale Poliției sau unor autorităţi de control fiscal sau judiciar, rezolvarea unor reclamații sau dispute juridice, anchete epidemiologice în cazul identificării unor posibile surse de infectare Coronavirus). În funcție de situație, temeiul legal pentru partajarea informațiilor poate fi respectarea unor prevederi legale (GDPR, articolul 6, alineat 1, litera c), interesul vital (articol 6, alineat 1, litera d) sau interesul public (articol 6, alineat 1, litera e)


Cum colectăm informațiile despre dumneavoastră

Este posibil să colectăm sau să obținem informații despre dumneavoastră în următoarele moduri:
• direct de la dumneavoastră la trimiterea solicitărilor de rezervare (telefon, email, pagina internet);
• direct, în cursul interacțiunilor noastre, la completarea Formularelor de cazare și plata serviciilor;
• atunci când faceți publice informațiile dumneavoastră personale (de exemplu, dacă faceți un comentariu despre noi pe social media);
• atunci când solicitați rezolvarea altor servicii pre sau post-vânzare (comunicare în relațiile cu clienții);
• indirect, prin primirea rezervărilor de la agențiile de turism sau platformele de rezervare online partenere;
Vă rugăm să rețineți că noi nu putem fi responsabili pentru informațiile personale de care nu avem nevoie, dar dumneavoastră le oferiți în mod voluntar, prin solicitări de ofertă adresate telefonic, prin email, pe website sau în rubricile de comentarii din rețelele sociale.


Colectarea datelor despre copii

Deoarece ne pasă de siguranța și confidențialitatea datelor personale ale copiilor, a căror prelucrare nu se poate face fără acordul părinților sau tutorilor (GDPR, articolul 8), nu solicităm și nu colectăm informații de la persoane cu vârsta sub 16 ani. De asemenea, site-ul CASA VALE nu are ca scop solicitarea de informații personale de la copiii cu vârsta sub 16 ani.


Cum sunt stocate datele dumneavoastră

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate și/ sau manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin reglementările legale în vigoare şi prin proceduri interne.


Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale

Vom păstra informațiile dumneavoastră personale pe perioade pe care le considerăm utile pentru noi sau conform legilor sau reglementărilor aplicabile. În acord cu legislația actuală, pentru orice documente comerciale, precum facturi sau confirmări de plată, perioada minimă obligatorie de păstrare este de 10 ani, în timp ce pentru formularele de cazare această perioadă legală este de 5 ani.
Pentru că respectăm principiile de minimalizare și de utilizare doar a datelor relevante, vă asigurăm că există situații în care datele personale pe care nu suntem obligați să le păstrăm sunt șterse, în cele mai depline condiții de siguranță. Astfel de situații se aplică în cazul mesajelor primite pe email, care, în funcție de situație pot fi șterse de pe serverul de email, dar păstrate ca evidență a contactului și comunicării în alte medii de stocare de pe computer sau din copiile de siguranță salvate periodic (backup). Un alt exemplu de date care nu se păstrează se referă la acele cookies de sesiune, unde adresele dumneavoastră de IP sunt șterse imediat după ce ați încetat navigarea pe pagina noastră de Internet.
De asemenea, puteți să fiți siguri că întotdeauna datele dumneavoastră vor fi păstrate de noi în cele mai depline condiții tehnice și aplicând procedurile organizaționale adecvate. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, cu excepția cazurilor în care suntem obligați să păstrăm un minim de informații de către legislația aplicabilă sau când interesele noastre legitime o impun. Pot exista situații în care cerințele noastre de prelucrare sunt bazate doar pe informații statistice, care nu conduc în nici un fel la identificarea persoanei dumneavoastră și care nu intră sub incidența GDPR.


Precizia datelor personale prelucrate și minimizarea

Pentru menținerea conformității cu cerințele GDPR facem în permanență demersuri rezonabile pentru a se asigura că informațiile dumneavoastră personale sunt corecte și actualizate, respectând totodată Principiul minimizării datelor prin limitarea la strictul necesar în legătură cu scopurile prelucrării.


Ce măsuri de securitate am luat pentru protejarea datelor dumneavoastră personale

Vrem să vă asigurăm de faptul că investim permanent pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.
Computerele noastre sunt echipate cu soluții pentru protejarea și recuperarea datelor în caz de dezastru. Toți angajații și colaboratorii noștri, precum și terțele părți cu care partajăm anumite date sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor, în conformitate cu politicile noastre interne și prevederile de confidențialitate din contractele de colaborare.
Pagina noastră de Internet folosește criptarea SSL pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial, în special a solicitărilor pe care ni le trimiteți. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă din „http: //” în „https: //” și prin simbolul de blocare din fața sa. Dacă criptarea SSL este activată, datele transmise nu pot fi citite de terți. De asemenea, toate aplicațiile de comunicare prin email folosite sunt criptate.


Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal transmise de dumneavoastră către noi direct, sunt prelucrate de CASA VALE și nu sunt divulgate altor terțe părți.
Datele personale asociate solicitărilor de rezervare pe care le primim prin intermediul agențiilor de turism sau a platformelor de rezervare online sunt protejate prin garantarea condițiilor de confidențialitate prevăzute în contractele noastre de colaborare sau în condițiile de utilizare a aplicațiilor sau platformelor online.
Trebuie totuși să rețineți că pot exista situații în care, legislația în vigoare ne obligă să partajăm anumite categorii de date personale fără să avem nevoie de consimțământul utilizatorului. Dar asta se poate întâmpla doar dacă primim o cerere legală din partea unor instituții ale statului abilitate.


Transferul internațional de date

În calitate de furnizor de servicii de cazare CASA VALE nu execută operațiuni care vizează transferul internațional de date în mod regulat și la volume mari. Practic, noi nu expediem datele prelucrate de noi în afara țării.
Pot exista situații în care primim date personale ale turiștilor de la agenții sau platforme situate în spațiul UE sau non UE, dar depunem eforturi să ne asigurăm de faptul că locația acestora sau a serverelor de date se află doar în țările a căror adecvare este recunoscută de Uniunea Europeană sau de organizații membre ale unor tratate internaționale ce garantează adecvarea acestora.


Cum respectăm drepturile dumneavoastră de acces la datele personale

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi (GDPR, articolele 15-22):
→ Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către noi conform celor descrise în prezentul document;
→ Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de copii după datele deținute, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
→ Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către noi a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și actualizarea datelor incomplete; este posibil să solicităm verificarea exactității datelor înainte de rectificarea acestora.
→ Dreptul la ștergerea datelor, („dreptul de a fi uitat”), atunci când se aplică unul dintre următoarele motive: ● datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor inițiale ● se retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare ● când persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze ● dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ● când datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:
• pentru respectarea unei obligații legale de natură comercială, cum ar fi obligativitatea păstrării facturilor și altor documente cu valoare contractuală pe perioade cuprinse între 5 și 10 ani;
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizăm anumite seturi de date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) pentru prelucrări statistice.
→ Dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care:
• contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
• prelucrarea nu are un temei legal clar;
• nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
→ Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:
• dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o formă structurată, ușor de citit;
• putem trimite aceste date unui alt operator, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.
→ Dreptul la opoziție:
• în ceea ce privește activitățile de prelucrare, se poate exercita prin transmiterea unei solicitări de opoziție;
• în orice moment, gratuit și fără nicio justificare, când datele sunt prelucrate în scop de marketing direct.
→ Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
→ Dreptul de renunțare la consimțământ, respectiv retragerea permisiunii de utilizare a datelor personale pentru orice activitate de prelucrare efectuată de noi pentru care v-ați dat consimțământul (abonare la newsletter, etc).
→ Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) care poate primi sesizări din partea persoanelor vizate la: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Telefon: +40.318.059.211, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau online: www.dataprotection.ro
→ Dreptul de a vă adresa Justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate, precum și pentru situațiile în care considerați că operatorul sau Autoritatea competentă nu au acordat atenția necesară solicitării dumneavoastră de exercitare a drepturilor enunțate.


Cum vă puteți exercita drepturile de acces

La CASA VALE privim cu maximă responsabilitate respectarea drepturilor dumneavoastră fundamentale. Suntem convinși că în toate interacțiunile cu noi și în timpul sejurului în casele noastre nu veți avea motive de nemulțumire și că orice solicitare ne veți trimite va fi rezolvată în cel mai scurt timp posibil, în deplină înțelegere și concordanță cu prevederile legislației interne și internaționale și cerințele GDPR. Ne puteți trimite solicitările prin intermediul formularului de contact prezent pe site sau direct pe datele noastre de contact:
SC TAKE 4 SRL, localitate Vale, nr. 325, cod 557236, Romania, email: info@casa-vale.net, telefon: +40 744 244943.


Cum actualizăm Politica de Confidențialitate

Avem datoria de actualiza periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră sau orice schimbări ale cerințelor legale. Veți putea găsi în permanență pe site cea mai recentă versiune a acestei Politici de Confidențialitate https://www.casa-vale.net/xRO-privacy-policy.html

II. Termenii și condiții de utilizare site CASA-VALE.NET


Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare a site-ului casa-vale.net înainte de accesarea site-ului și de folosirea sau descărcarea oricăror materiale de pe site. Această pagină de TERMENI ȘI CONDIȚII reprezintă contratul dumneavoastră de utilizator în relația cu CASA-VALE care este proprietara site-ului. Utilizarea acestui site confirmă faptul că ați acceptat Termenii și Condițiile prezentate mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu acești TERMENI ȘI CONDIȚII vă rugăm să renunțați la accesarea Site-ului.


Condiții de utilizare

Toți utilizatorii site-ului casa-vale.net se obligă sa respecte Termenii și Condițiile impuse de proprietarul site-ului. Aceste Condiții stabilesc utilizarea paginii oficiale a CASA VALE localizată la adresa https://www.casa-vale.net/ denumită în continuare „SITE” și constituie acordul dintre proprietarul site-ului casa-vale.net (numit în continuare “CASA VALE”) şi persoana dumneavoastră, în nume propriu sau ca reprezentant al unui client, membru sau furnizor în numele căruia v-ați înregistrat (denumit în continuare „DUMNEAVOASTRĂ”).
Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reţinerea, stocarea şi/sau utilizarea informațiilor și materialelor SITE-ului, a serviciilor, funcţiilor oferite sau a conţinutului de pe SITE, în orice modalitate, DUMNEAVOASTRĂ sunteţi de acord cu fiecare dintre Termenii și Condiţiile prezentate în continuare şi renunţaţi la orice drept de a reclama o ambiguitate sau eroare în prezentul Acord.
Datele și informațiile sunt prezentate pe SITE numai in scopuri informative. CASA VALE își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără nicio notificare prealabilă: conținutul, forma de prezentare și/sau structura SITE-ului, în orice moment și nu va avea nicio răspundere în acest sens, modificările făcute fiind considerate a fi acceptate de către DUMNEAVOASTRĂ dacă veți continua să folosiți SITE-ul după afișarea Termenilor și Condițiilor publicate.


Scopul și neangajarea răspunderii

SITE-ul şi serviciile oferite de SITE nu sunt disponibile pentru minori. SITE-ul şi materialele conținute sunt furnizate de noi numai în scopuri informative. Prin furnizarea acestor materiale, noi nu ne angajăm să furnizăm servicii sau consultanță de natură juridică sau de altă natură. Informația conţinută de SITE se bazează pe surse considerate ca fiind exacte şi credibile. CASA VALE face demersuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor. CASA VALE nu garantează calitatea SITE-ului din punct de vedere tehnic și funcțional și nici lipsa virușilor care ar putea exista pe SITE. CASA VALE nu va răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de DUMNEAVOASTRĂ legate de disfuncționalități ale SITE-ului.


Drepturile de proprietate intelectuală - Copyright

CASA VALE autorizează explorarea acestui SITE numai daca utilizarea este făcută în scop personal, necomercial și cu condiția să mențineți toate simbolurile și textele cu privire la dreptul de autor și drepturile de proprietate intelectuală și industrială pe care le conțin materialele originale, pe orice copie a acestora.
Conținutul publicat pe SITE nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fără permisiunea CASA VALE, cu excepția cazului in care DUMNEAVOASTRĂ descărcați, prezentați sau imprimați o copie a materialelor prezentate pe SITE, folosind un singur calculator, exclusiv pentru folosința DUMNEAVOASTRĂ necomercială.
Întregul conținut al SITE-ului reprezintă proprietatea CASA VALE, conform prevederilor legale în materie de drepturi de autor și drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Utilizarea neautorizată, în orice mod, a oricăror materiale de pe SITE, se pedepsește conform legislației române. În situația nerespectării acestor condiții, nu sunteți autorizat să utilizați acest SITE și trebuie să distrugeți toate materialele tipărite ori salvate pe calculator. Cu excepția situațiilor în care se precizează altfel, toate numele, logo-urile, mărcile comerciale, mărcile de servicii, și numele comerciale sunt proprietatea CASA VALE şi nu pot fi folosite de nimeni pentru niciun scop fără acordul nostru scris, exprimat în prealabil.


Legăturile spre alte site-uri

SITE-ul poate conține legături sau trimiteri către alte SITE-uri ale unor furnizori sau parteneri. Daca utilizați aceste link-uri veți părăsi SITE-ul CASA VALE. Noi nu controlăm și nu suntem responsabili pentru aceste SITE-uri și conținutul lor. CASA-VALE.NET nu garantează informațiile, aplicațiile sau alte produse găsite pe aceste SITE-uri sau orice rezultate care pot fi obținute prin utilizarea lor.
Aceste SITE-uri pot trimite propriile lor COOKIES către utilizatori, pot colecta date, solicita informaţii sau pot conţine informaţii pe care le veţi putea găsi ca fiind nepotrivite sau ofensive. În plus, advertiserii de pe respectivele SITE-uri pot trimite către utilizatori COOKIES pe care noi nu le putem controla. CASA-VALE.NET își rezervă dreptul de a dezactiva link-uri din partea oricărui terţ către SITE. Nu uitaţi că, ori de câte ori transmiteţi informaţii online, acestea pot fi colectate şi folosite de persoane necunoscute. CASA-VALE.NET nu garantează securitatea informaţiilor pe care le obţineţi online.


Limitarea responsabilității

CASA VALE sau alte părți care sunt menționate pe acest SITE, nu sunt responsabile pentru niciun fel de pierderi (incluzând, fără limitări, cele rezultate din profituri pierdute, pierderea datelor sau întreruperea activității) rezultate din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau din rezultatele utilizării acestui SITE. Același lucru este valabil și pentru accesarea oricăror SITE-uri la care se poate ajunge de pe acest SITE sau pentru materialele, informațiile sau serviciile conținute pe oricare din aceste SITE-uri, indiferent daca sunt bazate pe garanție, contract sau orice alta prevedere legală și indiferent dacă a existat o atenționare legată de posibilitatea apariției unor astfel de pierderi. NE REZERVĂM DREPTUL CA, ORICÂND ŞI FĂRĂ NICI O RĂSPUNDERE, SĂ RESTRICŢIONĂM SAU SĂ REFUZĂM ACCESUL ORICUI LA SITE ŞI LA SERVICIILE, CONŢINUTUL, MATERIALELE ŞI FUNCŢIILE SALE


Legislația aplicabilă

Acest SITE este administrat de CASA VALE, care garantează că materialele sau serviciile de pe acest SITE sunt în concordanță sau disponibile pentru utilizarea acestora în afara României. Nu puteți utiliza/exporta materialele și serviciile din acest SITE sau orice copie sau adaptare care încalcă legea. Dacă accesați SITE-ul din afara României, o faceți pe propria DUMNEAVOASTRĂ răspundere. Aceste Condiții vor fi respectate în concordanță cu legile statului român. Folosirea SITE-ului este neautorizată în orice jurisdicţie care nu are ca efect aplicarea tuturor prevederilor acestor Termeni și Condiții. DUMNEAVOASTRĂ sunteţi de acord că orice acţiune în justiţie decurgând din sau în legătură cu Termenii si Condițiile prezentului Acord va fi soluționată de către instanţele judecătorești competente din România.


Comunicarea

Orice întrebări sau comentarii referitoare la SITE şi la Termeni și Condiții pot fi transmise prin intermediul formularului de contact prezent pe SITE sau direct pe datele noastre de contact: SC TAKE 4 SRL, localitate Vale, nr. 325, cod 557236, Romania, email: info@casa-vale.net, telefon: +40 744 244943


Actualizarea

CASA VALE își rezervă dreptul de a schimba aceste condiții oricând, prin modificarea conținutului acestei pagini de Termeni și Condiții. Anumite dispoziții conținute de actualele condiții ar putea fi anulate de anumite anunțuri sau particularități legale asociate anumitor pagini ale SITE-ului.


PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACESTE REGULI ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE REGULI.

III. Politica de cookies


Această politică reglementează utilizarea cookies și stabilește temeiul legal al companiei TAKE 4 pentru utilizarea "cookies" și tehnologiilor similare pe website sau pe sisteme care au legătura cu website-ul: https://www.casa-vale.net/ numit în continuare ”CASA-VALE.NET”.
Această politică se completează cu politica TAKE 4 cu privire la protecția datelor personale și cu Termenii și Condițiile site-ului pe care le puteți găsi mai sus și pe care vă încurajăm să le citiți.


Despre Cookies

Prin cookies se înțeleg mici fișiere de text, formate din litere și numere, trimise de serverul unui website către un navigator Web (Web browser: Chrome, Safari, InternetExplorer, Firefox, Opera), memorie RAM sau unitate de hard disk și apoi stocate acolo. Cookies se instalează prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către serverul CASA-VALE.NET sau către un server al unei terțe părți.
Acestea pot fi utilizate cu scopuri diferite, cum ar fi: personalizarea website-ului în funcție de nevoile unui anumit utilizator, ajutarea unui utilizator să navigheze pe website-ul respectiv, îmbunătățirea calității website-ului pentru utilizator sau stocarea preferințelor utilizatorului și informațiilor de conectare.
Cookies asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile CASA-VALE.NET pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, ex: – preferințele în materie de confidențialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de Internet, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.
Legea stipulează că putem stoca cookies pe dispozitivul dumneavoastră de acces în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookies avem nevoie de permisiunea dumneavoastră, înainte de a începe navigarea pe site.
Baza legală a utilizării de Cookies este legitimul nostru interes pentru a vă asigura o experiență de navigare cât mai plăcută (GDPR, articolul 6, aliniat 1, litera f). Acest site utilizează diferite tipuri de cookies. Unele cookies sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre. Puteți, să refuzați de la bun început utilizarea de cookies care nu sunt necesare prin simpla apăsare a butonului ”refuz” de pe bara de cookies prezentă pe site. Dacă ați apăsat butonul de acceptare ”de acord” veți putea în orice moment să modificați sau să vă retrageți acordul prin modificarea setărilor din browserul pe care îl folosiți.


Tipuri de Cookies existente

Cookies necesare ajută la a activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookies.
Cookies de preferinţă permit unui site să îşi amintească informaţii care se modifică după modul în care se comportă sau arată site-ul, precum limba dumneavoastră preferată sau regiunea în care vă aflaţi.
Cookies de statistică - îi ajută pe proprietarii unui site să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informațiilor în mod anonim.
Cookies de marketing - sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, așadar ele sunt mai valoroase pentru agenţiile de publicitate şi părţile terţe care se ocupă de publicitate.
Cookies neclasificate - sunt cookies în curs de clasificare, împreună cu furnizorii de cookies individuale.

Acceptarea sau respingerea de Cookies

Orice utilizator poate accepta sau respinge unele sau toate modulele Cookies prin setarea manuală a preferințelor în meniurile browserului utilizat. Cum se poate face efectiv acest lucru în principalele browsere folosite de utilizatori se poate vedea accesând link-urile celor mai populare browsere Web:
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro
• Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
• Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=ro_RO
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox?redirectlocale=ro-US&redirectslug=Clear+Recent+History
Cum ștergem Cookies existente - Pentru a șterge cookies care au fost plasate anterior în browser, trebuie selectata opțiunea de ștergere a istoricului navigării, asigurându-vă că opțiunea de ștergere sau de ștergere a cookies este activată atunci când se face acest lucru.
Cum renunțăm la Google Analytics și Facebook? - Putem renunța la Google Analytics, instalând extensia pentru browser care este disponibila aici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Se poate renunța la Facebook și la alte companii care fac parte din Digital Advertising Alliance care afișează anunțuri bazate pe interes vizitând: http://www.youronlinechoices.com
Securitate și aspecte legate de confidențialitate - În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookies, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.


Politica de Cookies din perspectiva GDPR

Conform Directivei 58/ 2002, cu privire la protecția vieții private în comunicațiile electronice, actualizată prin Directiva CE 136/ 2009, Art. 5 (3) se impune obținerea consimțământul în prealabil și în cunoștință de cauză, privind stocarea sau accesul la informațiil1e stocate pe echipamentul terminal al utilizatorului. Cu alte cuvinte, utilizatorii trebuie întrebați dacă sunt de acord cu cele mai multe cookies și tehnologii similare (beaconi Web, cookies Flash etc.), iar acordul acestora trebuie obținut înainte ca site-ul să înceapă să le utilizeze. Utilizatorii trebuie Informați despre utilizarea cookies în limbaj simplu, lipsit de jargon, într-o pagină dedicată "Politica de Cookies", la care se ajunge de la un pop-up sau de la bara de instrumente a șabloanelor standard.
Regulamentul 679/ 2016 (GDPR) consideră identificatorii IP ca date personale, ceea ce Directiva 58 nu prevedea. Asta face ca proprietarii de site-uri să fie nevoiți să asigure cerințele de conformitate pentru achiziția și retenția de IP-uri prin intermediul Cookies. Din moment ce cookies pot fi folosite pentru a identifica în mod unic o persoană, atunci ele trebuie tratate ca date personale.
Cum aliniem Politica de Cookies la spiritul GDPR pentru obținerea consimțământului
Utilizatorii site-ului CASA-VALE.NET au posibilitatea de a alege. Faptul că navighează pe WEBSITE nu înseamnă că sunt de acord cu toate cookies. Politica noastră de Cookies nu condiționează navigarea pe site de acceptarea de Cookies, dar descrie într-un limbaj accesibil care sunt inconvenientele care pot să apară în cazul în care se renunță parțial sau total la Cookies
Consimțământul pentru folosirea de Cookies este o acțiune AFIRMATIVĂ CLARĂ, ușor de demonstrat. Site-ul CASA-VALE.NET nu utilizează casete pre-bifate în meniurile de obținere a consimțământului.
GDPR afirmă în mod clar că orice subiect de date ar trebui să poată retrage consimțământul la fel de ușor cum l-a dat. Pe bara de Cookies de pe site-ul CASA-VALE.NET orice utilizator are posibilitatea de a permite utilizarea integrală de Cookies prin apăsarea butonului ”de acord”, dar și opțiunea de a nu accepta tipurile de Cookies ne-necesare prin apăsarea butonului ”refuz”.


Google Analytics

Siteul CASA-VALE.NET folosește Google Analytics, serviciu de analiză web asigurat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, denumit în continuare „Google”. Cookie-urile de tip Google Analytics permit o analiză a utilizării site-ului web. Google folosește informațiile generate pentru a evalua comportamentul de utilizare de pe CASA-VALE.NET și pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului și alte servicii legate de utilizarea site-ului nostru și utilizarea internetului.
Temeiul juridic este legitimul nostru interes (articolul 6, alineatul 1, litera f) legat de analiza, optimizarea și funcționarea economică a site-ului nostru. Am încheiat un contract pentru prelucrarea datelor cu Google și implementăm pe deplin cerințele stricte ale autorităților de protecție a datelor atunci când folosim Google Analytics.
Informațiile generate de cookie-urile Google sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA și stocate acolo, dar nu pot fi atribuite individual. Următorii factori servesc la protejarea confidențialității:
Funcția de anonimizare pentru Google Analytics este activată pe CASA-VALE.NET web. Această funcție vă scurtează adresa IP în UE sau în SEE înainte de a fi transferată pe un server din SUA.
Prin certificarea „Scutului de confidențialitate UE-SUA”, Google garantează că cerințele UE privind protecția datelor sunt îndeplinite și la prelucrarea datelor în SUA. În plus, Google garantează că nu va conecta niciodată adresele IP cu alte date.
Google oferă informații suplimentare cu privire la practicile sale de protecție a datelor la https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ro inclusiv opțiuni pe care le puteți exercita pentru a preveni o astfel de utilizare a datelor dumneavoastră.


Google-Maps

CASA-VALE.NET folosește Google Maps pentru a afișa locația noastră și pentru a oferi indicații de orientare. Acesta este un serviciu furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (în continuare: ”Google”). Google garantează că respectă reglementările UE privind protecția datelor atunci când prelucrează date în Statele Unite conform Scutului de confidențialitate UE-SUA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Pentru a permite afișarea anumitor fonturi pe CASA-VALE.NET, o conexiune la serverul Google din SUA este stabilită ori de câte ori este accesat site-ul CASA-VALE.NET. Ori de câte ori accesați componentele Google Maps integrate în CASA-VALE.NET, Google va stoca un cookie pe dispozitivul dumneavoastră prin intermediul browserului. Setările și datele dumneavoastră de utilizator sunt procesate pentru a afișa locația noastră și pentru a crea o descriere a rutei. Conectându-vă la Google în acest mod, Google poate stabili de la ce site web a fost trimisă solicitarea dumneavoastră și la ce adresă IP sunt transmise direcțiile.
Temeiul juridic este legitimul nostru interes (articolul 6, alineatul 1, litera f) pentru optimizarea funcționalității site-ului nostru. Dacă nu sunteți de acord cu această procesare, aveți opțiunea de a împiedica instalarea cookie-urilor făcând setările corespunzătoare în browserul dumneavoastră Mai multe detalii găsiți în secțiunea despre cookie-uri de mai sus.
Utilizarea Google Maps și a informațiilor obținute prin Google Maps este guvernată de Termenii de utilizare Google și de Termenii și condițiile pentru Google Maps. Google oferă, de asemenea, informații suplimentare la https://adssettings.google.com/authenticated?hl=ro și https://policies.google.com/privacy?hl=ro.


Google reCAPTCHA

CASA-VALE.NET folosește Google reCAPTCHA pentru a verifica și a împiedica serverele automate („roboți”) să acceseze și să interacționeze cu CASA-VALE.NET. Acesta este un serviciu furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (în continuare: Google). Prin certificare conform Scutului de confidențialitate UE-SUA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Google garantează că va respecta reglementările UE privind protecția datelor atunci când prelucrează date în Statele Unite.
Acest serviciu permite Google să stabilească de la ce site web a fost trimisă solicitarea dumneavoastră și de la ce adresă IP a fost utilizată caseta de intrare reCAPTCHA. În plus față de adresa dumneavoastră IP, Google poate colecta alte informații necesare pentru furnizarea și garantarea acestui serviciu.
Temeiul legal este interesul nostru legitim (articolul 6, alineatul 1, litera f) care constă în securitatea site-ului nostru web și prevenirea accesului automat nedorit sub formă de spam sau similar. Google oferă informații detaliate la https://policies.google.com/privacy cu privire la gestionarea generală a datelor dumneavoastră de utilizator.


OpenStreetMap

Pentru instrucțiuni de pe CASA-VALE.NET folosim OpenStreetMap, un serviciu al Fundației OpenStreetMap, St John's Innovation Center, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Regatul Unit, denumit în continuare „OpenStreetMap”.
Când accesați una dintre paginile noastre de Internet care include serviciul OpenStreetMap, OpenStreetMap stochează un cookie pe dispozitivul dumneavoastră. terminal prin intermediul browserului dumneavoastră Aceasta procesează setările dumneavoastră de utilizator și datele de utilizator în scopul afișării paginii sau garantării funcționalității serviciului OpenStreetMap. Prin această procesare, OpenStreetMap poate recunoaște site-ul web de la care a fost trimisă solicitarea dumneavoastră și la ce adresă IP ar trebui transmise direcțiile.
Baza legală pentru colectarea și prelucrarea acestor informații este interesul nostru legitim (articolul 6, alineatul 1, litera f) care constă în optimizarea și funcționarea economică a site-ului nostru. Dacă nu sunteți de acord cu această procesare, aveți opțiunea de a împiedica instalarea cookie-urilor făcând setările corespunzătoare în browserul dumneavoastră Mai multe detalii găsiți în secțiunea despre cookie-uri de mai sus.
Vimeo oferă informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor sale, precum și drepturile și opțiunile dumneavoastră pentru protejarea confidențialității dumneavoastră la acest link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Tel. +40 744 244943   •   email